Політика у відношенні обробки персональних даних

1. Загальні положення

Сучасна політика обробки персональних даних створена на підставі Конституції України та Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI, а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (Загальний регламент ЄС про захист даних) і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Гладченко Андрій Вікторович (далі – Оператор).

 • Оператор ставить своєю головною метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці своїх персональних даних, у тому числі захист прав на неприкосновенність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
 • Сучасна політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримувати щодо відвідувачів веб-сайту http://www.akula-tools.com/

2. Основні поняття, використовувані в Політиці

 • Автоматизированная обработка персональных данных – обробка персональних даних за допомогою засобів вичислювальної техніки;
 • Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за рахунок випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 • Веб-сайт – совокупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програми для ЕВМ і бази даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою http://www.akula-tools.com/;
 • Інформаційна система персональних даних — совокупність, що міститься в базах даних персональних даних, і забезпечує їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
 • Обезлічування персональних даних — дії, в результаті яких без додаткової інформації неможливо визначити належність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних;
 • Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або совокупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розпространение, предоставление, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 • Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з організаціями, що організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних особи, а також визначають всю обробку персональних даних, склад персональних даних, підлеглі обробки, дії (операції), що здійснюються. з персональними даними;
 • Персональні дані – будь-яка інформація, що надається прямо або спільно з певним або визначеним користувачем веб-сайту http://www.akula-tools.com/;
 • Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту http://www.akula-tools.com/;
 • Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних визначеному особі або визначеному колу осіб;
 • Розширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеного кола осіб (передача персональних даних) або на ознакомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі опублікування персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних сетях або надання доступу. до персональних даних будь-яким іншим способом;
 • Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;
 • Уничтоження персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безвідмовно з неможливістю подальшого відновлення вмісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

 • Прізвище, ім’я ,по батькові;
 • Электронний адрес;
 • Номера телефонів;
 • рік, місяць, дата і місце народження;
 • Фотографии;
 • Також на сайті відбувається збір і обробка урізних даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інші).
 • Перелічені вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

 • Цель обробки персональних даних Пользователя — інформування Пользователя за допомогою виправки електронних писем; надання доступу Користувачам до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті; оформление заказа, інформування через відправки смс повідомлення.
 • Також Оператор має право направляти Пользователю повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти fastet@i.ua з поміткою «Відповідь про повідомлення про нові товари та послуги та спеціальні пропозиції».
 • Обезлічені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його вмісту.

5. Правові основи обробки персональних даних

 • Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті http://www.akula-tools.com/ Заповнені відповідні форми та/або надсилаються свої персональні дані Оператору, Користувач виражає свої згодні з цією політикою.
 • Оператор обробляє обмежені дані про Користувачів у разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 • Оператор забезпечує збереження персональних даних і приймає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неповноцінних осіб.
 • Персональні дані Користувача ніколи, ні при яких умовах не будуть передані третім особам, за результатами випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
 • У разі виявлення неточностей в персональних даних Користувач може актуалізувати їх самостійно, за напрямком Оператора. на адресу електронної пошти Оператора fastet@i.ua з поміткою «Актуалізація персональних даних».
 • Срок обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент отримати свою згоду на обробку персональних даних, зроблену Оператору електронною поштою на електронну адресу Оператора fastet@i.ua з поміткою «Відповідь на обробку персональних даних».